Om Dung Le

Uddannelsesbaggrund: Cand. pæd med tillægsuddannelse i journalistik

Arbejdsområde: Som udviklingskonsulent har jeg arbejdet med forskellige projekter og målgrupper, blandt indenfor ADHD. Det, der har været drivkraften for, at jeg som fagperson har skærpet min interesse for børn/unge med ADHD er, fordi jeg selv har haft det tæt ind på livet. Jeg ved hvad der kræves af viden, tålmodighed, fleksibilitet, vedholdenhed og samarbejde for at børnene bliver godt hjulpet. De fortjener særlig opmærksomhed.

Det gælder også ældre med anden etnisk baggrund end dansk, som også har mit fokus. De er særligt ramt af ensomhed og social isolation pga. begrænset kulturel indsigt og sproglig formåen. Men på trods af at der er tale om en målgruppe, som er i en sårbar livssituation, er mit udgangspunkt, at det er vigtigt, at have fokus på de ældres handlekraft, så de bliver set med de ressourcer, som de har frem for deres fejl og mangler.

Min interesse for faglig udvikling kredser om arbejdet med social kapital, positiv psykologi, AI som ledelses- og forandringsværktøj, ledelse af frivillighed, læring og transfer,  konstruktiv journalistik og formidling. Dette afspejler sig eksempelvis i mit arbejde med Vi-Senior.

Spread the love
Scroll to top