Trivselsagenter


FÆLLES FRONT MOD ENSOMHED BLANDT ETNISKE MINORITETSÆLDRE

Projekt Trivselsagenter er et samarbejde mellem Frivilligcenter Aarhus, MSO Aarhus Kommune samt Vi-Senior.
Baggrunden for Trivselsagenter tager afsæt i Dung Les arbejde med Vi-Senior, som er et netværk for vietnamesiske ældre. Vi-Senior blev etableret i 2016 med henblik på at forebygge ensomhed og social isolation ved at styrke de ældres sociale relationer. Hele historien om Vi-Senior, de ældres baggrund som bådflygtninge fra slutningen af 1979 og start 1980’erne, deres fællesskab og ensomhedsproblematik samt det teoretisk grundlag for Vi-Seniors arbejde er samlet i et idékatalog, som du kan finde på dette link: http://vi-senior.dk/appetitpaalivet/.
I forlængelse af Vi-Seniors formidlingsarbejde med idékataloget har vi fået støtte fra Sundheds- og ældreministeriet til projekt “Trivselsagenter – fælles front mod ensomhed blandt etniske minoritetsældre”. Via Trivselsagenter vil vi bidrage til at flere etniske minoritetsældre bliver bedre hjulpet fra ensomhed til aktiv deltagelse i samfundet. Derudover er det projektets ønske at bidrage til positiv opmærksomhed omkring mangfoldighed, hvor de ældres historier bliver fortalt. Ud fra et pædagogisk perspektiv er det vigtigt i arbejdet med forebyggelse mod ensomhed og social isolation, at de ældre bliver hørt, set og anerkendt for det, de kan. På trods af, at der er tale om en målgruppe, som er i en sårbar livssituation, har projektet fokus på de ældres handlekraft, så de oplever sig selv om en samfundsressource til gavn for fællesskabet. Det er nogle af de elementer fra Vi-Senior, som vil blive bragt videre i projekt Trivselsagenter.
Spread the love
Scroll to top