Organisering

Projekt Trivselsagenter starter op i Aarhus i et tæt samarbejde mellem hhv.  Vi-Senior, Frivilligcenter Aarhus og Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO), Aarhus Kommune, hvor der trækkes på de tre parters erfaringer, fagligheder og netværk. Tilsvarende vil udbredelse af indsatsen indgå i tæt samarbejde med lokale aktører for at sikre lokal forankring; frivilligcentre og kommunale ansatte indenfor ældreområdet i de respektive kommuner samt det boligsociale. Derudover tilføjes et overordnet led på styregruppe niveau, der går på tværs af kommuner. Herunder finder du et diagram for projektets organisering:

Download “Organseringsdiagram” som PDF

Spread the love
Scroll to top