Om Trivselsagenter

Baggrund

Med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet igangsættes projekt Trivselsagenter- i fælles front mod ensomhed blandt etniske minoritetsældre i 2019.

Projektet bygger på Vi-Seniors erfaringer, hvor ønsket er at brede de gode erfaringer ud i en bredere kulturel kontekst, så det – udover vietnamesiske ældre – også favner andre etniske minoritetsældre, hvor ensomhed er et problem. Det gør vi ved at mobilisere Trivselsagenter til frivillighed og lokalt engagement. Trivselsagenter er lokale ildsjæle med to-kulturelle baggrund, der gennem et 8 ugers uddannelsesforløb bliver klædt på til at etablere fællesskaber for og med deres målgruppe baseret på den viden og de erfaringer de har gjort sig under teoridelen.

Vores erfaringer er samlet i denne projektguide Trivselsagenter – nøglen til fællesskab for etniske minoritetsældre, udgivet i sommer 2021. Formidling af projektets resultater er støttet af Velux Fonden og er led i en udrulningsfase, hvor Trivselsagenter konceptet bredes ud til andre regioner. Du kan følge projektet på: https://www.facebook.com/trivselsagenter

Formål

Projektet har en dobbelt ambition om dels at hjælpe etniske minoritetsældre til øget sundhed og livskvalitet ved at styrke deres sociale netværk og dels at mobilisere de ressourcestærke kræfter til frivillighed og lokalt engagement.

Tilgang

Vores tilgang hedder DRIVE, hvor det handler om at finde det rette drive hos Trivselsagenterne, så de kan være med til at drive andre. DRIVE er udviklet på baggrund af erfaringerne fra Vi-Senior. De gode erfaringer er sat i en model, så det er nemmere at huske.

DRIVE består af fem byggeklodser, der repræsenterer ordene:

D = Drivkraft handler om at finde ind til målgruppens drivkraft – hvad er det, der motiverer dem?

R = Relation handler om at etablere en tillidsbaseret relation til din målgruppe, hvor nøgleordet er tillid og ansvar.

I = Involvering handler om at involvere din målgruppe i processen

V = Viden handler om at tilføre den viden, der skal til for at målgruppen kan handle på et kvalificeret grundlag.

E = Empowerment handler om at udvikle empowerment og styrke handlekompetencer hos ens målgruppe.

Metode

Vi arbejder ud fra ”De Små Skridts Metode” – også kendt som gennembrudsmetode eller PDSA, som er en strategi, der kan være med til at understøtte, at gode idéer omsættes til praksis, og at forandringstiltagene dokumenteres og udbredes til andre.

Metoden består af to trin:

Trin 1 – Forbedringsmodel: Hvad vil vi opnå? Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?

Trin 2 – PDSA test, som står for Plan, Do, Study og Act. Her stilles konkrete spørgsmål til: Hvem gør hvad, hvordan, hvornår? Hvem er vigtige involvere? Hvad har vi lært og hvad skal vi evt. justere på?

  1. Metoden anvendes i forlængelse af introforløbet, hvor der lægges op til at Trivselsagenterne afprøver forskellige tiltag for at hjælpe ældre minoriteter ud af ensomhed. De gennemfører nogle PDSA test for at se, hvad der virker/ikke virker?
  2. Metoden understøtter en eksperimenterende tilgang, hvor der er mulighed for at gøre erfaringer og lave ”fejltagelser” uden store konsekvenser.
  3. Forandringer kan hurtigt evalueres, og nye tiltag kan tilpasses. Læringen sker i et cirkulær bevægelse.
  4. Det er vigtigt at understrege, at cirkler, der ikke lykkes, kan være lige så lærerige som dem med et positivt resultat.
  5. Læringssynet bag metoden tager udgangspunkt i, at enhver forandring skal tilpasses den sociale sammenhæng, som den skal indgå i.

Du finder en nærmere beskrivelse af metoden samt hvordan de bliver praktiseret i vores idékatalog Appetit på livet- inspiration til nærende ældrefællesskaber samt vores projektguide Trivselsagenter- Nøglen til fællesskab for etniske minoritetsældre.

Del
Scroll to top