Profiler

Dung Le

Cand. pæd., projektleder og stifter af Vi-Senior

"Min vision om et fællesskab for etniske minoritetsældre udsprang af mit ønske om at hjælpe min mor, der var alene efter at min far døde. Vi-Senior blev det første skridt og med Trivselsagenterne håber jeg at nå ud til mange flere ældre. Jeg ønsker at inspirere til tro, håb og handling for en fremtid med lige muligheder og deltagelse for alle".

Van Nguyen

Van Nguyen

Trivselsagent og tovholder for KU-Sammen

"Jeg har meldt mig som Trivselsagent fordi jeg gerne vil bringe folk sammen på tværs af kulturer. Vi har et særlig fokus på Sundhed og Kultur".

Manilla Vestergaard

Trivselsagent og tovholder for den syrisk- og arabisktalende gruppe, Aarhus

"Min motivation for at være Trivselsagent er, at jeg selv har en storesøster på 72 år, som er enke. På grund af den høje levestandard oplever jeg, at familierne har meget tralvt, så ældre bliver tit glemt. De mangler det sociale i hverdagen. Det er hårdt for dem – især når de ikke kan sproget".

 

Parvaneh Nozartayyeb

Trivselsagent og tovholder for den iranske gruppe, Aarhus

"Min motivation for at blive Trivselsagent er fordi jeg genkender ensomheden. Der er meget tabu om det. Folk isolerer sig af forskellige årsager. Eksempelvis hvis man har et handicappet barn og skammer sig. Hvis man mister en nær relation, tillader man ikke sig selv at komme ud og hygge sig, fordi man er bange for, at andre kigger ned på én. Dette betyder, at folk bliver væk, gemmer sig og får psykiske problemer. Jeg vil gerne hjælpe folk til at blive mere åbne og få det bedre".

Mona Taha

Trivselsagent og tovholder for den arabisktalende gruppe, Tilst

"Min erfaring med ældre er, at de er ensomme. F.eks. i Libanon har de en stor familie og naboer omkring. De kender forretningerne og kommer nemt i snak med folk. Her er forholdet anderledes, for de kan ikke sproget. De har et stort behov for at møde andre, som de kan snakke med. Det er grunden til, at jeg har meldt mig som Trivselsagent, for jeg vil gerne hjælpe andre i mit område".

Ilham Khalif Mohamed

Trivselsagent og tovholder for den somaliske gruppe, Gellerup

"Jeg kan huske, hvordan det var at komme til et nyt land helt alene. Det var hårdt. Det var endnu sværere, når du var udlænding og ikke talte godt dansk. Så jeg kender til ensomheden både fra mig selv, men også fordi jeg nu gennem mit arbejde som koordinator for bydelsmødre i Gellerup ser mange somaliske ældre, der sidder hjemme og har brug for et netværk. De er syge og bliver endnu mere syge af det".

Soussana Elabbas

Trivselsagent og tovholder for den arabiske gruppe, Gellerup

"Jeg har meldt mig som Trivselsagent, fordi det hænger sammen med min interesse for at hjælpe ældre. Jeg ved, at der er mange ældre, som gemmer sig. Da de kom til Danmark, boede man sammen med børnene, men det gør man ikke mere. De ældre klarer sig selv. Mange har brug for at åbne sig og snakke. Jeg får mange invitationer, og de bliver så glade, når jeg besøger dem".

Bibi Sharif Omar

Trivselsagent og tovholder for den somaliske gruppe, Gellerup

"Min motivation for at være Trivselsagent er, fordi jeg forstår ældres ensomhed. Jeg oplevede det selv, da jeg kom til Danmark, hvor jeg følte mig både sprogligt og socialt isoleret. Det havde jeg aldrig oplevet i Somalia, hvor jeg havde min familie, onkler, tanter, fætre, kusiner og naboer. Det var umuligt at være alene. Her i Danmark ser jeg ældre mennesker, der sidder alene og kigger ud af vinduet fra boligblokkene. Det vil jeg ikke ønske for nogen, for det tager livet af én".

Liza Mohamed

Liza Mohamed

Trivselsagent og tovholder for den somaliske gruppe, Viby

”Jeg vil gerne gøre en forskel i Viby, for der kender jeg mange, der har brug for hjælp. Gennem Trivselsagent kurset har jeg lært mange gode ting blandt andet om, hvordan man kontakter og hjælper ældre mennesker. Det har været godt at deltage og jeg har også spredt projektet til andre, som har interesse for at hjælpe ældre”.

Asha Mohamud Mohamed

Asha Mohamud Mohamed

Trivselsagent og tovholder for den somaliske gruppe, Viby

"Jeg er Trivselsagent er, fordi jeg kender en del ældre med etniske minoritetsbaggrund som er ensomme. De kan ikke sproget. Nogle af dem har endda ikke børn eller familie, så de har ikke nogen til at hjælpe. Det er et problem som vil blive større i fremtiden, derfor vil jeg gerne hjælpe dem nu. Jeg deltager på Trivselsagent kurset for at lære, hvordan man kan hjælpe ældre, således at jeg også i fremtiden kan inspirere og lære andre om det"

Alia Chapook

Alia Chapook

Trivselsagent og tovholder for Sundhed & Glæde foreningen

"Jeg gør det for at hjælpe andre, men ligeså meget for mig selv og mine børn. Når jeg har det godt og har noget meningsfyldt at gå op i, har børnene det også godt. De behøver ikke at bekymre sig og kan bedre koncentrere sig om deres studie. De følger med på Facebook, hvad jeg laver og sender thumbs up og siger, at det er sej mor. Det gør mig glad".

Del
Scroll to top