Profiler

Dung Le

Cand. pæd., projektleder og stifter af Vi-Senior

"Min vision om et fællesskab for etniske minoritetsældre udsprang af mit ønske om at hjælpe min mor, der var alene efter at min far døde. Vi-Senior blev det første skridt og med Trivselsagenterne håber jeg at nå ud til mange flere ældre. Jeg ønsker at inspirere til tro, håb og handling for en fremtid med lige muligheder og deltagelse for alle".

Anna Tran

Cand. scient anth., projektmedarbejder

"Min rolle er at motivere,  inspirere og understøtte Trivselsagenterne i at skabe fællesskaber for etniske minoritetsældre. For mig handler det meget om holdånd og fællesskab, om at lære at forstå hinanden og sikre at alle yder deres bedste og trækker i samme retning.  vi arbejder ud fra kvaliteter såsom tillid, åbenhed, opbakning og samarbejde". 

Manilla Vestergaard

Trivselsagent og tovholder for den syrisk- og arabisktalende gruppe i Hasle

"Min motivation for at være Trivselsagent er, at jeg selv har en storesøster på 72 år, som er enke. På grund af den høje levestandard oplever jeg, at familierne har meget tralvt, så ældre bliver tit glemt. De mangler det sociale i hverdagen. Det er hårdt for dem – især når de ikke kan sproget".

Parvaneh Nozartayyeb

Trivselsagent og tovholder for den iranske gruppe, Safahus

"Min motivation for at blive Trivselsagent er fordi jeg genkender ensomheden. Der er meget tabu om det. Folk isolerer sig af forskellige årsager. Eksempelvis hvis man har et handicappet barn og skammer sig. Hvis man mister en nær relation, tillader man ikke sig selv at komme ud og hygge sig, fordi man er bange for, at andre kigger ned på én. Dette betyder, at folk bliver væk, gemmer sig og får psykiske problemer. Jeg vil gerne hjælpe folk til at blive mere åbne og få det bedre".

Mona Taha

Trivselsagent og tovholder for den arabisktalende gruppe i Viby

"Min erfaring med ældre er, at de er ensomme. F.eks. i Libanon har de en stor familie og naboer omkring. De kender forretningerne og kommer nemt i snak med folk. Her er forholdet anderledes, for de kan ikke sproget. De har et stort behov for at møde andre, som de kan snakke med. Det er grunden til, at jeg har meldt mig som Trivselsagent, for jeg vil gerne hjælpe andre i mit område".

Ilham Khalif Mohamed

Trivselsagent og tovholder for den somaliske gruppe i Gellerup

"Jeg kan huske, hvordan det var at komme til et nyt land helt alene. Det var hårdt. Det var endnu sværere, når du var udlænding og ikke talte godt dansk. Så jeg kender til ensomheden både fra mig selv, men også fordi jeg nu gennem mit arbejde som koordinator for bydelsmødre i Gellerup ser mange somaliske ældre, der sidder hjemme og har brug for et netværk. De er syge og bliver endnu mere syge af det".

Soussana Elabbas

Trivselsagent og tovholder for den arabiske gruppe i Gellerup

"Jeg har meldt mig som Trivselsagent, fordi det hænger sammen med min interesse for at hjælpe ældre. Jeg ved, at der er mange ældre, som gemmer sig. Da de kom til Danmark, boede man sammen med børnene, men det gør man ikke mere. De ældre klarer sig selv. Mange har brug for at åbne sig og snakke. Jeg får mange invitationer, og de bliver så glade, når jeg besøger dem".

Asha Mohamud Mohamed

Trivselsagent og tovholder for den somaliske gruppe i Viby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rahmo Mohamed

Trivselsagent og tovholder for den somaliske gruppe i Viby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Spread the love
Scroll to top